คู่มือการพัสดุ / เรียบเรียงโดย ว่าที่ร้อยตรี ศิริศักดิ์ สุขชื่น.  (Text) (Text)

ศิริศักดิ์ สุขชื่น
Call no.: JQ1745.ก55พ6 ศ64 2550Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2550Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6Description: 380, [16] หน้า : ภาพประกอบISBN: 9700011090Subject(s): การจัดซื้อของทางราชการ -- ไทย -- คู่มือLOC classification: JQ1745.ก55พ6 | ศ64 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55พ6 ศ64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011762078
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55พ6 ศ64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011762037
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55พ6 ศ64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011762052
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55พ6 ศ64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011762045
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55พ6 ศ64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011762060
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55ผ68 ค564 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / JQ1745.ก55ผ68 พ62 การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ความสำเร็จและปัญหา / JQ1745.ก55พ6 ศ64 2548 คู่มือการพัสดุ / JQ1745.ก55พ6 ศ64 2550 คู่มือการพัสดุ / JQ1745.ก55ส57 ฐ636 2551 ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : JQ1745.ก55ส57 พ25 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับเตรียมสอบ) พร้อมปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการฉบับล่าสุด / JQ1745 .ก953 การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544