ปรับปรุงกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและที่ดิน / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call no.: KPT3299 .ป46Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2548Description: 2 เล่มSubject(s): การอนุรักษ์ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการฟื้นฟูที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3299 | .ป46
Contents:ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3299 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379011591428
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3299 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379011591436
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3299 .ช363 2554 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการการชะล้างพังทลายของดิน / KPT3299 .ด833 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในประเทศไทย / KPT3299 .ป46 ปรับปรุงกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและที่ดิน / KPT3299 .ป46 ปรับปรุงกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและที่ดิน / KPT3299 .ป634 2554 การจัดการพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว / KPT3299 .ส463 มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ = KPT3299 .ส463 มาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ =

ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544