เอกสารประกอบการสัมนาอบรม หลักสูตร ชีวิตนี้มีคุณค่าถ้าสรรหา รุ่นที่ 1.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
Call no.: HV1484.ท92 ธ4Publication: กรุงเทพฯ, 2530Description: หน้าไม่เรียงลำดับ. ตารางSubject(s): ผู้สูงอายุ -- ไทยวัยชราLOC classification: HV1484.ท92 | ธ4
Contents:สังคมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่าน โดย คุณหญิง ดิษฐการภักดี.- โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดย ชวลิต รัตกุล.- ผู้สูงอายุ : ความรับผิดชอบของใคร โดย มาลินี วงษ์สิทธิ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ธ4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000388521
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV1484.ท92 ท65 ทิศทางการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุแนวใหม่ / HV1484.ท92 ท65 ทิศทางการพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุแนวใหม่ / HV1484.ท92 ท655 2556 ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ธ4 เอกสารประกอบการสัมนาอบรม หลักสูตร ชีวิตนี้มีคุณค่าถ้าสรรหา รุ่นที่ 1. HV1484.ท92 ธ63 การประเมินรูปแบบบริการที่จัดให้ผู้สูงอายุในชุมชน : HV1484.ท92 น54 2558 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย : HV1484.ท92 น85 2552 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ /

สังคมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวท่าน โดย คุณหญิง ดิษฐการภักดี.- โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดย ชวลิต รัตกุล.- ผู้สูงอายุ : ความรับผิดชอบของใคร โดย มาลินี วงษ์สิทธิ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544