ระบบการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการตรวจเงินแผ่นดินประเทศออสเตรเลีย = A comparative study on the state audit system of Thailand and Australia / โดย สมกมล แดงทองดี.  (Text) (Text)

สมกมล แดงทองดี
Call no.: KPT3529 .ส424Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Description: 9, 218 แผ่นOther title: Comparative study on the state audit system of Thailand and Australia [Parallel title]Subject(s): การสอบบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการสอบบัญชี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ออสเตรเลียผู้สอบบัญชี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยผู้สอบบัญชี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ออสเตรเลียLOC classification: KPT3529 | .ส424Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks KPT3529 .ส424 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011593671
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks KPT3529 .ส424 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011668408
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3529 .ส424 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011593689
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3529 .ค65 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยส่วนตัวของนายปรีชา เฉลิมวณิชย์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย ที่ 47/2547 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 266 กรณีการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภาเกี่ยวกับการเลือกและลงมติตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (คดีคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน). KPT3529 .ศ644 ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ / KPT3529 .ศ644 ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ / KPT3529 .ส424 ระบบการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทย : KPT3529 .อ43 วินัยทางงบประมาณและการคลังของไทย / KPT3531.ก312548ก4 2548 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548. KPT3534 .ก94 การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ : รายงานผลการศึกษา /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544