รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาลยุติธรรมฉบับไทย-อังกฤษ : พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัิติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / แปลโดย คณะอนุกรมการค้ดเลือกและตรวจทานการแปลกฎหมายและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ กนก อินทรัมพรรย์ = Laws on the Courts of Justice : Thai-English : Act Promulgating the Law for the Organization of the Courts of Justice B.E. 2543, Act on Judicial Service of the Courts of Justice B.E. 2543, Act on Judicial Administration of the Courts of Justice B.E. 2543 / translated by the Sub-Committee for Selection and Review of Translation of Laws and Substantial Legal Documents Relevant to the Judicial Services of the Courts of Justice ; editor-in-chief, Kanok Indrambarya.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กนก อินทรัมพรรย์ | Kanok Indrambarya | คณะอนุกรมการค้ดเลือกและตรวจทานการแปลกฎหมายและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม | Thailand. Sub-Committee for Selection and Review of Translation of Laws and Subtantial Legal Documents Relevant to the Judicial Services of the Courts of Justice
Call no.: KPT1572.ก28 2549Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม, [2549?]Description: 69, 69 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9749861442Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทยศาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยJustice, Administration of -- ThailandCourts -- Law and legislation -- ThailandLOC classification: KPT1572.ก28 | 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1572.ก28 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011564490
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT1572.ก28 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011564433
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1572.ก28 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011564482
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1572.ก28 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011564458
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1572.ก28 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011564466
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT1572.ก28 2546 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญา ในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / KPT1572.ก28 2548 พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / KPT1572.ก28 2548 พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / KPT1572.ก28 2549 รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาลยุติธรรมฉบับไทย-อังกฤษ : พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัิติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / KPT1572.ก28 2549 รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาลยุติธรรมฉบับไทย-อังกฤษ : พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัิติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / KPT1572.ก32 ร54 2547 รวมระเบียบประกาศคำสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / KPT1572.ก67 ก64 กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงที่เกิดแก่ผู้หญิง : รายงานการสัมมนา ... วันที่ 17 กันยายน 2542 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544