การระงับข้อพิพาททางการค้าของไทยใน WTO / ประสิทธิ์ เอกบุตร.  (Text) (Text)

ประสิทธิ์ เอกบุตร
Call no.: K4610 .ป46Series: เอกสารวิชาการ (โครงการ WTO Watch): หมายเลข 13.Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 161 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9747310570; 9789747310573Subject(s): องค์การการค้าโลก -- กฎและระเบียบปฏิบัติการระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) -- การศึกษาเฉพาะกรณีสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: K4610 | .ป46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011598183
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011598191
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011732030
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011598209
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011598217
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011598225
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379011650737
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012881315
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011598084
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011598092
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011598100
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014384243
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011598142
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011598159
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011598118
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011598126
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011598134
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008415839
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011598167
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks K4610 .ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011598175
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K4610 .ท62 2560 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / K4610 .ท62 2560 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / K4610 .ท62 2560 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / K4610 .ป46 การระงับข้อพิพาททางการค้าของไทยใน WTO / K4610 .ป464 2559 ข้อพิจารณาในเรื่องความจำเป็น (necessity test) ภายใต้บทบัญญัติมาตรา XX (a) (b) (d) ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ค.ศ. 1994 / K4610 .ว363 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) กับกรณีศึกษา : การระังับข้อพิพาทของไทยในคดีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H จากโปแลนด์ = K4610.A12 I87 [WTO bibliography] =

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544