รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  (Text) (Text)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Call no.: KPT2460 .ร633Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2550Description: 62 หน้าSubject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยการตรากฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: KPT2460 | .ร633
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011661650
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011661668
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379011706042
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011706059
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379011706067
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379011706075
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379011706083
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011650836
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011661551
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011661569
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011661577
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011661585
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011661593
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011661635
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011661643
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ป45 2558 ล. 2 ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 2, ระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2558 / KPT2460 .ป45 2560 ล. 3 ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เล่ม 3, ระหว่างกรกฎาคม 2558-ธันวาคม 2559 / KPT2460 .ร633 รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / KPT2460 .ร633 รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / KPT2460 .ล62 ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / KPT2460 .ล62 ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544