การใช้ลีนปรับปรุงการกระบวนการทำงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน = Using lean to improve operation process for information technology support in Bureau of Community College Administration / โดย หทัยชนก พฤทธิเทพ.  (Text) (Text)

หทัยชนก พฤทธิเทพ, 2519-
Call no.: JQ1745.ก55พ5 ห364Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Description: 8, 58 แผ่น : ภาพประกอบNotes: การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.Other title: Using lean to improve operation process for information technology support in Bureau of Community College Administration [Parallel title]Subject(s): การพัฒนาองค์การ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีระบบราชการ -- ไทยการปฏิรูประบบราชการ -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55พ5 | ห364
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55พ5 ห364 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011576072
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55ผ68 พ62 การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ความสำเร็จและปัญหา / JQ1745.ก55ผ68 พ62 การแก้ทุกข์ของราษฎรโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : ความสำเร็จและปัญหา / JQ1745.ก55พ5 น75 แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ = JQ1745.ก55พ5 ห364 การใช้ลีนปรับปรุงการกระบวนการทำงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน = JQ1745.ก55พ6 ก625 การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนารูปแบบมาตรฐานข้อตกลงในพันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : JQ1745.ก55พ6 ช62 สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 เพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา) / JQ1745.ก55พ6 ช62 สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 เพื่อป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา) /

การค้นคว้าอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544