รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค : สัมมนา 15 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ.  (Text) (Text)

สัมมนาเรื่องรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค (2550 : กรุงเทพฯ)
สารี อ๋องสมหวัง, 2506- | ธงชัย สุขเศวต | วิทยา กุลสมบูรณ์ | วรรณา ศรีวิริยานุภาพ | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | จักรกฤษณ์ ควรพจน์ | สรีรโรจน์ สุกมลสันต์
Call no.: KPT3276.ก67 ส644Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2550Description: 5 เล่มSubject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- การประชุมการคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT3276.ก67 | ส644
Contents:ล. 1. ข้อเสนอการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค : ข้อเสนอเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / ประมวลและเรียบเรียง สารี อ๋องสมหวัง -- ล. 2. แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) / บรรณาธิการ ธงชัย สุขเศวต, วิทยา กุลสมบูรณ์, วรรณา ศรีวิริยานุภาพ -- ล. 3. แนวคิดองค์การอิสระผู้บริโภคของต่างประเทศ / บรรณาธิการ ไพศาล ลิ้มสถิตย์, วิทยา กุลสมบูรณ์, วรรณา ศรีวิริยานุภาพ -- ล. 4. ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรณีปัญหาขนมเด็ก : เวทีรับฟังความคิดเห็นองค์การอิสระผู้บริโภค / บรรณาธิการ วิทยา กุลสมบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ] -- ล. 5. เสียงเพื่อผู้บริโภค : การใช้สิทธิกับยาที่มีสิทธิบัตรเพื่อการเข้าถึงยาจำเป็น / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วิทยา กุลสมบูรณ์, วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, สรีรโรจน์ สุกมลสันต์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276.ก67 ส644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011579910
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276.ก67 ส644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011579928
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276.ก67 ส644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011579936
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276.ก67 ส644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011579944
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276.ก67 ส644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011579951
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276.ก67 ส644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 2 ยืมออก 05/02/2021 31379011579969
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276.ก67 ส644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011579977
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276.ก67 ส644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011579993
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ข้อเสนอการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค : ข้อเสนอเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / ประมวลและเรียบเรียง สารี อ๋องสมหวัง -- ล. 2. แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) / บรรณาธิการ ธงชัย สุขเศวต, วิทยา กุลสมบูรณ์, วรรณา ศรีวิริยานุภาพ -- ล. 3. แนวคิดองค์การอิสระผู้บริโภคของต่างประเทศ / บรรณาธิการ ไพศาล ลิ้มสถิตย์, วิทยา กุลสมบูรณ์, วรรณา ศรีวิริยานุภาพ -- ล. 4. ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรณีปัญหาขนมเด็ก : เวทีรับฟังความคิดเห็นองค์การอิสระผู้บริโภค / บรรณาธิการ วิทยา กุลสมบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ] -- ล. 5. เสียงเพื่อผู้บริโภค : การใช้สิทธิกับยาที่มีสิทธิบัตรเพื่อการเข้าถึงยาจำเป็น / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วิทยา กุลสมบูรณ์, วรรณา ศรีวิริยานุภาพ, สรีรโรจน์ สุกมลสันต์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544