การวัดประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Measuring benefit of the use of information technology of small- and medium-sized enterprises : รายงานการวิจัย / โดย นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.  (Text) (Text)

นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
Call no.: HC445.ฮ9ท72 น634Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: ก-จ, 75 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Measuring benefit of the use of information technology of small- and medium-sized enterprises [Parallel title]Subject(s): เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทยธุรกิจขนาดย่อม -- ไทยLOC classification: HC445.ฮ9ท72 | น634
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ท72 น634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011588556
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HC445.ฮ9ท72 ค9351 2559 โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล : HC445.ฮ9ท72 ต65 2559 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2557 = HC445.ฮ9ท72 ธ44 โครงการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐ : HC445.ฮ9ท72 น634 การวัดประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = HC445.ฮ9ท72 ร64 รายงานการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ. HC445.ฮ9ท72 ร64 รายงานการศึกษากลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ. HC445.ฮ9ท72 ร724 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544