ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / ลิขิต ธีรเวคิน.  (Text) (Text)

ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559
Call no.: KPT2460 .ล62Publication: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2550Description: 62 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744120458Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยLOC classification: KPT2460 | .ล62
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ล62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011214112
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ล62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011764462
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ล62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011764405
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ล62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011764413
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ล62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011716272
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2460 .ล62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011716280
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ล62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011764421
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ล62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011764439
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ร633 รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / KPT2460 .ร633 รัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน / KPT2460 .ล62 ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / KPT2460 .ล62 ปฏิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาชาติไทย : ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / KPT2460 .ว36 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน / KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2460 .ว43 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544