คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / สหัส สิงหวิริยะ.  (Text) (Text)

สหัส สิงหวิริยะ
Call no.: KPT1050 .ส56 2550Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: ก-ฎ, 342 หน้าISBN: 9789744473370Subject(s): บริษัทมหาชนจำกัด -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1050 | .ส56 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012304920
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011762342
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012302494
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379012302486
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011762250
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011762268
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012506789
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011762276
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011762292
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ยืมออก 31/08/2021 31379011762326
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1050 .น64 2560 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / KPT1050 .น64 2560 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / KPT1050 .น64 2560 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / KPT1050 .ส56 2550 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / KPT1051 .จ756 สถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของวิสาหกิจข้ามชาติที่มีทุนต่างด้าวเข้มข้น : กรณีศึกษาบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Legal status under Thai laws of multinational enterprise which has majority of its capital shares held by foreigners : the case of LG Electronics (Thailand) Co., Ltd. / KPT1051 .ว63 สถานภาพทางกฎหมายของวิสาหกิจข้ามชาติในประเทศไทย = KPT1051 .ว63 สถานภาพทางกฎหมายของวิสาหกิจข้ามชาติในประเทศไทย =

There are no comments on this title.