คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / สหัส สิงหวิริยะ.  (Text) (Text)

สหัส สิงหวิริยะ
Call no.: KPT1050 .ส56 2550Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: ก-ฎ, 342 หน้าISBN: 9789744473370Subject(s): บริษัทมหาชนจำกัด -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1050 | .ส56 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012304920
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011762342
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012302494
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379012302486
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011762250
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011762268
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012506789
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011762276
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011762292
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1050 .ส56 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ยืมออก 31/01/2022 31379011762326
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1050.ก28 2546 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ; และ, พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535. KPT1050.ก32535ก4 2536 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ และคำสั่ง ซึ่งออกตามความเห็นในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 / KPT1050 .น64 2562 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / KPT1050 .ส56 2550 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 / KPT1052.ก33 2535 ก64 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ / KPT1052.ก33 2535 ก64 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ / KPT1052.ก33 2538 ก64 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544