การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพฤติกรรมการออมของพนักงานที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน : กรณีศึกษา : บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) / โดย วิรินีย์ พุกนานนท์.  (Text) (Text)

วิรินีย์ พุกนานนท์
Call no.: HD7105.45.ท9 ว643Call no.: CDG .ว648ก64Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 8, 86 แผ่น : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)Subject(s): กองทุนบำเหน็จบำนาญ -- การลงทุน -- ไทยการออมกับการลงทุน -- ไทยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทการบินไทยLOC classification: HD7105.45.ท9 | ว643
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ว648ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011701084
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HD7105.45.ท9 ว643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011701076
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HD7105.45.ท9 ภ65 การวิเคราะห์ความสามารถในการคงอยู่ของกองทุนชราภาพในภาคเอกชน 2542-2571 = HD7105.45.ท9 ร63 กบข- - ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผลประโยชน์ข้าราชการ และภาระทางการคลัง / HD7105.45.ท9 ว464 2558 พฤติกรรมการออมของพนักงานในระบบบำเหน็จบำนาญที่ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว / HD7105.45.ท9 ว643 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพฤติกรรมการออมของพนักงานที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน : HD7105.45.ท9 ศ26 2556 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธนาคารกรุงไทย เขตกรุงเทพมหานคร / HD7105.45.ท9 ส426 การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายเงินสมทบและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ : HD7105.45.ท9 ส426 การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายเงินสมทบและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ :

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544