การประเมินต้นทุนที่ใช้ในการยื่นแบบชำระภาษีระหว่างการยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรสาขา กับ การยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชัน / โดย ทวีศักดิ์ ตรัยญาลักษณ์.  (Text) (Text)

ทวีศักดิ์ ตรัยญาลักษณ์
Call no.: HD47.4 .ท565Call no.: CDG .ท536ก64Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Description: 6, 99 แผ่น : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)Subject(s): ต้นทุนและประสิทธิผล -- การศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร -- ไทยLOC classification: HD47.4 | .ท565
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ท536ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011700664
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD47.4 .ท565 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011700656
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
CDG .ต463ส36 2549 สถิติเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ CDG .ต525อ634 อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ : CDG .ท525พ63 พันธบัตรรัฐบาลและปัจจัยที่กำหนดอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรประเภทกู้ยืมเงิน (LB) / CDG .ท536ก64 การประเมินต้นทุนที่ใช้ในการยื่นแบบชำระภาษีระหว่างการยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรสาขา กับ การยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : CDG .ท6364 2549 ทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ / CDG .ท6427ร64 2548 รายงานประจำปี / CDG .ท7327 เทพรัตนเมธี : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ /

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544