การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. : โครงการศึกษาวิจัย / โดย วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ.  (Text) (Text)

วีระพงษ์ บุญโญภาส
Call no.: KPT4516 .ว68Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, [2549?]Description: 3 เล่มNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยการบังคับใช้กฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT4516 | .ว68
Contents:ล. 1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. สรุปผลการวิจัย-- ล. 3. บทคัดย่อ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ว68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379011697142
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ว68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379011697159
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ว68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379013303772
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .ว68 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379011697167
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4516 .พ45 2555 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 : KPT4516 .พ454 2554 ความรับผิดทางอาญาฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากการใช้อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / KPT4516 .พ655 2555 ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 / KPT4516 .ว68 การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. : KPT4516 .ว68 การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. : KPT4516 .ว68 การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. : KPT4516 .ว68 การเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. :

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. สรุปผลการวิจัย-- ล. 3. บทคัดย่อ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544