คู่มือพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / บรรณาธิการ เรวดี สกุลพาณิชย์.  (Text) (Text)

เรวดี สกุลพาณิชย์
Call no.: KPT3183 .ค74Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2548Description: 263 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9744177535Subject(s): กรมศิลปากร -- กฎและระเบียบปฏิบัติทรัพย์สินทางวัฒนธรรม -- การคุ้มครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยพิพิธภัณฑ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3183 | .ค74
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011716801
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011716819
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011716736
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011716744
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011716777
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011716785
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011716751
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 31/05/2022 31379011716769
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3183 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011716793
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3183 .ย55 2559 กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / KPT3183 .ย55 2559 กฎหมายคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / KPT3183 .ร75 2553 ล. 1 ผลงานวิชาการ โครงการสืบทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากฎหมายเรื่อง มาตรการและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สู่การปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน. KPT3183 .ค74 คู่มือพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / KPT3190 .ก25 กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ / KPT3190 .ก25 กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ / KPT3190 .ก25 กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจกับอนาคตของประเทศ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544