เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต.  (Text) (Text)

รัตนา สายคณิต
Call no.: HB172.5 .ร6294 2548Series: โครงการตำรา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์): ลำดับที่ 47.Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 310 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749940628Subject(s): เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์มหภาคบธ 602 Highly correlatedBA 602 Highly correlatedบธ 601 Highly correlatedBA 601 Highly correlatedLOC classification: HB172.5 | .ร6294 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ร6294 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011211548

ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB172.5 .ร6294 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012354834
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB172.5 .ร6294 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012354842

เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB172.5 .ร6294 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012354768
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB172.5 .ร6294 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012354826
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ร6294 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012354784
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ร6294 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012354792
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ร6294 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012354800
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544