โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = [The possibility of Hom Mail [sic] Rice production on organic farming systems as an alternative farming career with poverty alleviation potential for lower-northeastern farmers] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/ หัวหน้าโครงการผู้วิจัย นันทิยา หุตานุวัตร.  (Text) (Text)

นันทิยา หุตานุวัตร
มานัส ลอศิริกุึล | ประสิทธิ์ กาญจนา | เรวัติ ชัยราช | จินดามณี แสงกาญจวนิช | สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร | นพมาศ นามแดง | เฉลียว บุญมั่น | อุทัย อันพิมพ์ | ปราณีต งามเสน่ห์ | สังวาล แก่นโส | สมชัย สวาสดิพันธ์ | ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
Call no.: SB191.ข6 น63Publication: [อุบลราชธานี] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Description: 7 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่ISBN: 9745230952 (ล. 1); 9745230936 (ล. 2); 9745230979 (ล. 3); 9745230995 (ล. 4); 9745230944 (ล. 5); 9745230987 (ล. 6); 9745230928 (ล. 7)Other title: Possibility of Hom Mali Rice production on organic farming systems as an alternative farming career with poverty alleviation potential for lower-northeastern farmersSubject(s): ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)งานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: SB191.ข6 | น63
Contents:ล. 1. กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / คณะผู้วิจัย มานัส ลอศิริกุึล, ประสิทธิ์ กาญจนา -- ล. 2. กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ / คณะผู้วิจัย เรวัติ ชัยราช, จินดามณี แสงกาญจวนิช -- ล. 3. กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / คณะผู้วิจัย สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง -- ล. 4. กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร / คณะผู้วิจัย เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์ -- ล. 5. กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / คณะผู้วิจัย ปราณีต งามเสน่ห์, สังวาล แก่นโส -- ล. 6. กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ / คณะผู้วิจัย สมชัย สวาสดิพันธ์, ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ -- ล. 7. บทสังเคราะห์รายงานการวิจัย / นันทิยา หุตานุวัตร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379011723856
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379011723864
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379011723880
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379011723898
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379011723906
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379011723914
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379011723872
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
SB191.ข6 ท94 2554 Proceedings of 2nd Thailand INWEPF Symposium "crucial roles of paddy fields associated with water management and environment / SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง =

ล. 1. กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / คณะผู้วิจัย มานัส ลอศิริกุึล, ประสิทธิ์ กาญจนา -- ล. 2. กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ / คณะผู้วิจัย เรวัติ ชัยราช, จินดามณี แสงกาญจวนิช -- ล. 3. กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / คณะผู้วิจัย สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง -- ล. 4. กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร / คณะผู้วิจัย เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์ -- ล. 5. กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / คณะผู้วิจัย ปราณีต งามเสน่ห์, สังวาล แก่นโส -- ล. 6. กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ / คณะผู้วิจัย สมชัย สวาสดิพันธ์, ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ -- ล. 7. บทสังเคราะห์รายงานการวิจัย / นันทิยา หุตานุวัตร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544