โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = [The possibility of Hom Mail [sic] Rice production on organic farming systems as an alternative farming career with poverty alleviation potential for lower-northeastern farmers] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/ หัวหน้าโครงการผู้วิจัย นันทิยา หุตานุวัตร.  (Text) (Text)

นันทิยา หุตานุวัตร
มานัส ลอศิริกุึล | ประสิทธิ์ กาญจนา | เรวัติ ชัยราช | จินดามณี แสงกาญจวนิช | สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร | นพมาศ นามแดง | เฉลียว บุญมั่น | อุทัย อันพิมพ์ | ปราณีต งามเสน่ห์ | สังวาล แก่นโส | สมชัย สวาสดิพันธ์ | ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
Call no.: SB191.ข6 น63Publication: [อุบลราชธานี] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Description: 7 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่ISBN: 9745230952 (ล. 1); 9745230936 (ล. 2); 9745230979 (ล. 3); 9745230995 (ล. 4); 9745230944 (ล. 5); 9745230987 (ล. 6); 9745230928 (ล. 7)Other title: Possibility of Hom Mali Rice production on organic farming systems as an alternative farming career with poverty alleviation potential for lower-northeastern farmersSubject(s): ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)งานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: SB191.ข6 | น63
Contents:ล. 1. กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / คณะผู้วิจัย มานัส ลอศิริกุึล, ประสิทธิ์ กาญจนา -- ล. 2. กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ / คณะผู้วิจัย เรวัติ ชัยราช, จินดามณี แสงกาญจวนิช -- ล. 3. กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / คณะผู้วิจัย สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง -- ล. 4. กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร / คณะผู้วิจัย เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์ -- ล. 5. กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / คณะผู้วิจัย ปราณีต งามเสน่ห์, สังวาล แก่นโส -- ล. 6. กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ / คณะผู้วิจัย สมชัย สวาสดิพันธ์, ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ -- ล. 7. บทสังเคราะห์รายงานการวิจัย / นันทิยา หุตานุวัตร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379011723856
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379011723864
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379011723880
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379011723898
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379011723906
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379011723914
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 น63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379011723872
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น628 2550 ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? / SB191.ข6 น628 2550 ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? / SB191.ข6 น628 2550 ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? /

ล. 1. กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / คณะผู้วิจัย มานัส ลอศิริกุึล, ประสิทธิ์ กาญจนา -- ล. 2. กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ / คณะผู้วิจัย เรวัติ ชัยราช, จินดามณี แสงกาญจวนิช -- ล. 3. กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / คณะผู้วิจัย สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร, นพมาศ นามแดง -- ล. 4. กรณีศึกษาจังหวัดยโสธร / คณะผู้วิจัย เฉลียว บุญมั่น, อุทัย อันพิมพ์ -- ล. 5. กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด / คณะผู้วิจัย ปราณีต งามเสน่ห์, สังวาล แก่นโส -- ล. 6. กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ / คณะผู้วิจัย สมชัย สวาสดิพันธ์, ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ -- ล. 7. บทสังเคราะห์รายงานการวิจัย / นันทิยา หุตานุวัตร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544