สวัสดิการสังคมในมิติกินดี อยู่ดี มีสุข มีสิทธิ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.  (Text) (Text)

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
Call no.: HV400.55 .ณ422Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Description: xi, 124 หน้า : ภาพประกอบNotes: งานวิจัยจากโครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนISBN: 9740317561Subject(s): สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทยLOC classification: HV400.55 | .ณ422
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ณ422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011213890
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ณ422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011212504
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV400.55 .ณ422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011872828
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV400.55 .ณ422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011872844
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV400.55 .ณ422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ยืมออก 16/07/2021 31379011872877
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ณ422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011872851
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ณ422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011872869
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ณ422 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011872885
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV400.55 .ค946 2554 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV400.55 .ค946 2554 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV400.55 .ญ636 2553 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด / HV400.55 .ณ422 สวัสดิการสังคมในมิติกินดี อยู่ดี มีสุข มีสิทธิ / HV400.55 .น85 แนวโน้มการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคต : HV400.55 .บ33 2554 ล. 2 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : HV400.55 .บ33 2554 ล. 2 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ :

งานวิจัยจากโครงการเผยแพร่ความรู้การพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544