ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / โดย พรรณพักตร์ ศิรพันธุ์.  (Text) (Text)

พรรณพักตร์ ศิรพันธุ์, 2523-
Call no.: JQ1745.ก55น4 พ437Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Description: 8, 132 แผ่นNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยนโยบายศาสตร์การควบคุมยาเสพติด -- ไทย -- กรุงเทพฯLOC classification: JQ1745.ก55น4 | พ437
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 พ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011735793
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 พ437 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011786986
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36415 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011735843
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55น4 พ44 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลภาคประชาชนเรื่อง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) อาสาสมัครสาธารณสุขรวมพลังยับยั้งยาเสพย์ติด การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน กองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท / JQ1745.ก55น4 พ62 กรณีศึกษานโยบายสาธารณะของไทย = Thai public policy case studies / JQ1745.ก55น4 พ437 ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / JQ1745.ก55น4 พ437 ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / JQ1745.ก55น4 ย624 2554 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : JQ1745.ก55น4 ย727 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580. JQ1745.ก55น4 ร54 รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน /

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544