คู่มือปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน / คณะผู้จัดทำหนังสือ พิสิษฐ บุญช่วง ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

พิสิษฐ บุญช่วง
Call no.: JS7153.3.ก8 ค725Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2544Description: 352 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): กำนันและผู้ใหญ่บ้าน -- ไทย -- คู่มือLOC classification: JS7153.3.ก8 | ค725
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ค725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011732105
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ค725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011732113
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ค725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011732121
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ค725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 31/08/2018 31379011732139
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ค725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011732147
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JS7153.3.ก8 ก645 การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : JS7153.3.ก8 ก6426 2560 ก้าวย่างการปกครองท้องถิ่นไทย : ทิศทาง ความเป็นไปได้ของการกระจายอำนาจหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 : โครงการสัมมนาระดมปัญญา ครั้งที่ 10 / JS7153.3.ก8 ค723 2541 คู่มือการเรียนรู้ร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบล / JS7153.3.ก8 ค725 คู่มือปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน / JS7153.3.ก8 ค725 คู่มือปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน / JS7153.3.ก8 จ628 2555 จังหวัดจัดการตนเอง = Self-governing province / JS7153.3.ก8 ถ56 2558 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม = Strengthening local authorities and communities in the Southern border provinces of Thailand through public participation and planning process /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544