เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความท้าทายของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Technology, innovation and challenges of libraries in the 21st century : การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 / จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  (Computer file) (Computer file)

(ครั้งที่ 22 : การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 22 : 2547 : กรุงเทพฯ)
มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักหอสมุด | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Call no.: CDG300Publication: นครปฐม : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ความต้องการของระบบ: Adobe Acrobat 6.0Other title: Technology, innovation and challenges of libraries in the 21st century [Parallel title]Subject(s): ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด -- ไทย -- การประชุมห้องสมุดระดับอุดมศึกษา -- ไทย -- การประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- การประชุม
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG300 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012995297
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG300 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011750495
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG296 The Glory of Korea, the glory of the world CDG297 รายงานข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 : CDG298 2551 รายงานประจำปี / CDG300 เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความท้าทายของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 CDG300 เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความท้าทายของห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 CDG301 การวิเคราะห์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสุขศึกษา สาธารณสุข พลศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย ปี 2536-2548 CDG301 การวิเคราะห์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสุขศึกษา สาธารณสุข พลศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย ปี 2536-2548

ความต้องการของระบบ: Adobe Acrobat 6.0

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2547 ณ ห้องภาณุรังษีบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544