คนไร้รัฐไร้สัญชาติในรัฐไทย : เรื่องเล่าของเส้นทางสู่การมี "ตัวตน" บนแผ่นดินนี้ / ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว
Call no.: KPT3025 .ค349Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2550Description: 195 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742885540Subject(s): คนต่างด้าว -- ไทยLOC classification: KPT3025 | .ค349
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/02/2021 31379012340809
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 ยืมออก 01/02/2021 31379011782563
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011782480
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011757003
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011757011
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011782472
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011782522
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011782530
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011782548
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011782498
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011782506
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011782514
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011753531
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011753549
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3025 .ค349 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011782555
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2978.4 .ร63 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 พร้อมคำอธิบายและคำถาม-คำตอบ ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547. KPT3025 .ค336 คนต่างด้าวในประเทศไทยคือใครบ้าง? มีจำนวนเท่าไร? ระบบฐานข้อมูลแบบไหนคือคำตอบ? / KPT3025 .ค349 คนไร้รัฐไร้สัญชาติในรัฐไทย : เรื่องเล่าของเส้นทางสู่การมี "ตัวตน" บนแผ่นดินนี้ / KPT3025 .ค349 คนไร้รัฐไร้สัญชาติในรัฐไทย : เรื่องเล่าของเส้นทางสู่การมี "ตัวตน" บนแผ่นดินนี้ / KPT3025 .ร543 2552 รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย / KPT3036.5.ด73 ส36 ม็อบผู้เจริญ = KPT3042 .ธ36 2561 มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544