การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / น้ำแท้ มีบุญสล้าง.  (Text) (Text)

น้ำแท้ มีบุญสล้าง
Call no.: KPT1758.ฟ52 น638Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550Description: 149 หน้าISBN: 9789742034245Other title: การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ในคดีสิ่งแวดล้อม [Running title]Subject(s): การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ไทยกฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทยการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง)กฎหมายสิ่งแวดล้อมLOC classification: KPT1758.ฟ52 | น638
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011836823
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011836831
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012302718
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012303658
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011836757
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011836765
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011836799
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011836807
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012779626
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 01/07/2022 31379012779634
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT1758.ฟ52 น638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379011836781
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1758.ป45 อ46 2560 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่งและพาณิชย์ กรณีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมในศาลและพัฒนาการก้าวสู่การอนุญาโตตุลาการ / KPT1758.ฟ52 น33 2559 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส = Action de groupe : class action a la francaise : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT1758.ฟ52 น638 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / KPT1758.ฟ52 น638 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / KPT1758.ฟ52 น656 2554 การบริหารจัดการคดีสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ : KPT1758.ฟ52 ป46 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : KPT1758.ฟ52 พ948 2559 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544