ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง : พร้อมคำปรารภโดย พิสิฐ ลี้อาธรรม / คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (Text) (Text)

ทำนอง ดาศรี | มันทนา สามารถ | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง
Call no.: HJ1360.55 .ท65Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, 2549-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ล. 2-3 บรรณาธิการโดย ทำนอง ดาศรี.; ล. 4 บรรณาธิการโดย มันทนา สามารถ.ISBN: 9789741324965 (ล. 2); 9789741648122 (ล. 3); 9789743124167 (ล. 4)Subject(s): การคลังสาธารณะ -- ไทยงบประมาณ -- ไทยไทย -- นโยบายเศรษฐกิจLOC classification: HJ1360.55 | .ท65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011857548
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012462710
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012462769
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012462819
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012462728
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012462777
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012462827
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012462660
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012462678
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012462637
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012462686
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012462736
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012462785
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012496866
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012496874
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012462652
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011766103
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012462702
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012462751
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HJ1360.55 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012462801
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HJ1360.55 .ท65 ล. 3 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง : พร้อมคำปรารภโดย พิสิฐ ลี้อาธรรม / HJ1360.55 .ท65 ล. 3 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง : พร้อมคำปรารภโดย พิสิฐ ลี้อาธรรม / HJ1360.55 .ท65 ล. 4 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง : พร้อมคำปรารภโดย พิสิฐ ลี้อาธรรม / HJ1360.55 .ท65 ล. 4 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง : พร้อมคำปรารภโดย พิสิฐ ลี้อาธรรม / HJ1360.55 .ท92 2557 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา 22 เมษายน 2554 - 15 เมษายน 2557. HJ1360.55 .น436 การวิเคราะห์ฐานะการคลังของประเทศไทย = HJ1360.55 .น436 การวิเคราะห์ฐานะการคลังของประเทศไทย =

ล. 2-3 บรรณาธิการโดย ทำนอง ดาศรี.

ล. 4 บรรณาธิการโดย มันทนา สามารถ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544