การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสถาบันกษัตริย์กับการเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย / ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์.  (Text) (Text)

ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์, 2528-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษารัสเซีย
Call no.: JQ1745 .ช743 2550Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Description: 7, 100 แผ่นNotes: ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา)Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2500ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนครรัสเซีย -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1917-1921รัสเซีย -- กษัตริย์และผู้ครองนครLOC classification: JQ1745 | .ช743 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ช743 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011778504
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ช743 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011778512
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ช626 2560 การเมืองไทยในชีวประวัติ / JQ1745 .ช645 ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic performance based budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / JQ1745 .ช645 ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic performance based budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / JQ1745 .ช743 2550 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสถาบันกษัตริย์กับการเมืองระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย / JQ1745 .ช941 2557 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย = [Nidhi Eoseewong in/and the Thai political crisis] / JQ1745 .ช941 2557 นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย = [Nidhi Eoseewong in/and the Thai political crisis] / JQ1745 .ช942 2560 ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์) /

ภาคนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544