คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวบิดามารดาและบุตร / รัศฎา เอกบุตร.  (Text) (Text)

รัศฎา เอกบุตร
Call no.: KPT587 .ร65 2550Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 257 หน้าISBN: 9789742885250Other title: กฎหมายครอบครัว [Running title]Subject(s): บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) -- ไทยกฎหมายครอบครัว -- ไทยLOC classification: KPT587 | .ร65 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330040
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330057
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330032
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330024
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012330016
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379011838811
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379011838829
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379011838837
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379011219970
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379011219988
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379011838696
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379011838746
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379011838795
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011838647
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011838654
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 31/05/2022 31379011838662
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011838712
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011838720
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011838738
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT587 .ร65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011838753
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544