กฎหมายระหว่างประเทศ = Public international law / จุมพต สายสุนทร.  (Text) (Text)

จุมพต สายสุนทร
Call no.: JX3695 .จ72 2550Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550-2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 2 เล่ม : ภาพประกอบISBN: 9789742885793 (ล. 1); 9789742887353 (ล. 2)Other title: Public international law [Parallel title]Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: JX3695 | .จ72 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012309739
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012309721
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011839710
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011839728
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011839702
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011839736
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379011839744
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012650470
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379012650488
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379012650496
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379012650504
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379012650512
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379011839645
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379012650397
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379011839652
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011839603
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011839611
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011839629
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011839686
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011839694
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012650330
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012650348
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012650371
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012650389
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012650447
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379012650454
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012650462
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011839637
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011839660
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011839678
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 ยืมออก 31/05/2022 31379012650405
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012650413
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012650421
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544