คำอธิบายภาษีท้องถิ่น : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.-- (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.  (Text) (Text)

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
Call no.: KPT3670 .ศ734Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Description: 624 หน้าISBN: 9789742885151Subject(s): ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยภาษีบำรุงท้องที่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยภาษีที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3670 | .ศ734
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011838936
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011838944
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011838845
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011838852
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011838894
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011838902
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011838910
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011838860
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 01/06/2021 31379011838878
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 01/06/2021 31379011838886
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013568036
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3670 .ศ734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011838928
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3660 .พ43 กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น สำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / KPT3660 .พ43 กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น สำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / KPT3670 .ศ74 2547 คำอธิบายภาษีโรงเรือนและที่ดิน / KPT3670 .ศ734 คำอธิบายภาษีท้องถิ่น : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.-- (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) / KPT3670 .ศ734 คำอธิบายภาษีท้องถิ่น : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.-- (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) / KPT3670 .อ56 2553 คำถาม-คำตอบ ปัญหาการจัดเก็บภาษีและการดำเนินคดีกับผู้หลีกเลี่ยงการชำระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT3670 .อ56 2553 คำถาม-คำตอบ ปัญหาการจัดเก็บภาษีและการดำเนินคดีกับผู้หลีกเลี่ยงการชำระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544