การร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าเสียในจังหวัดนครปฐม : รายงานการสอบสวนของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 30 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 / พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์.  (Text) (Text)

พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
Call no.: KPT3131 .พ74 2550Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 2550Description: 61 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบSubject(s): มลพิษทางน้ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยมลพิษทางน้ำ -- ไทย -- นครปฐมของเสีย -- การบำบัด -- ไทย -- นครปฐมLOC classification: KPT3131 | .พ74 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3131 .พ74 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011901098
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3131 .พ74 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011901106
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3131 .พ74 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011805059
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3131 .พ74 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011805067
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3131 .ข74 2558 การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก = Protection and preservation of the marine environment from land-based source pollution / KPT3131 .ฐ636 การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำในแม่น้ำท่าจีน / KPT3131 .บ723 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม = Legal measures for the control of water pollution from industrial factory / KPT3131 .พ74 2550 การร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าเสียในจังหวัดนครปฐม : KPT3131 .พ74 2550 การร้องเรียนปัญหาน้ำเน่าเสียในจังหวัดนครปฐม : KPT3131 .พ642 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองน้ำใต้ดินจากการปนเปื้อนปุ๋ยเคมีในภาคเกษตรกรรม / KPT3131 .ภ624 การควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544