การร้องเรียนปัญหากลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลบุกรุกทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ : รายงานการสอบสวนของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา : รายงานโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 30 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 / พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์.  (Text) (Text)

พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
Call no.: KPT3056 .พ74 2549Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 2549Description: 73 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่Subject(s): ที่ดินสาธารณะ -- ไทย -- นครศรีธรรมราชการใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3056 | .พ74 2549
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3056 .พ74 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379011901114
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3056 .พ74 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379011805117
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3056 .ต74 2556 คู่มือศึกษาวิชากฎหมายที่ดิน / KPT3056 .ท82 การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกษตรกรได้รับกรรมสิทธิ์จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / KPT3056 .ท82 การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกษตรกรได้รับกรรมสิทธิ์จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / KPT3056 .พ74 2549 การร้องเรียนปัญหากลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลบุกรุกทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ : KPT3056 .พ426 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 = KPT3056 .พ426 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 = KPT3056 .ว36 2555 คำอธิบายกฎหมายที่ดินป่าไม้ เอกสารสิทธิในที่ดินและการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดิน พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544