อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สุพัฒน์ สุธาธรรม.  (Text) (Text)

Call no.: HF5667 .น6Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กิตติวรรณ, 2527 [1984]Description: 163 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: ศพ สุพัฒน์ สุธาธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2527.Subject(s): สุพัฒน์ สุธาธรรม, 2458-2527สุธาธรรม (นาม)การสอบบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทยLOC classification: HF5667 | .น6
Contents:มาตรฐานการสอบบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.1. มาตรฐานการสอบบัญชี -- การขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อการสอบบัญชี -- การขอหนังสือรับรองจากลูกค้า -- กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี -- รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ -- การวางแผนและควบคุมงานสอบบัญชี -- การวิเคราะห์เปรียบเทียบ -- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล -- การขอยืนยันยอดลูกหนี้ -- การสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ -- ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการติดตามหาข้อผิดพลาดหรือรายการผิดปกติ -- การสอบถามทนายความเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี.การติดต่อกับผู้สอบบัญชีเดิมในการรับงานสอบบัญชี -- รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ความหมายของข้อความ "ถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป" ในรายงานของผู้สอบบัญชี -- หนังสือตอบรับงานสอบบัญชี -- การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี -- การประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน -- ประโยชน์ของงานตรวจสอบภายในต่อการสอบบัญชี -- การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดอ่อนในการควบคุมในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1984 50240 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379000135682
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5667 .น6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000135674
รายการจองทั้งหมด: 0

ศพ สุพัฒน์ สุธาธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2527.

มาตรฐานการสอบบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

1. มาตรฐานการสอบบัญชี -- การขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อการสอบบัญชี -- การขอหนังสือรับรองจากลูกค้า -- กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี -- รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ -- การวางแผนและควบคุมงานสอบบัญชี -- การวิเคราะห์เปรียบเทียบ -- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล -- การขอยืนยันยอดลูกหนี้ -- การสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ -- ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการติดตามหาข้อผิดพลาดหรือรายการผิดปกติ -- การสอบถามทนายความเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี.

การติดต่อกับผู้สอบบัญชีเดิมในการรับงานสอบบัญชี -- รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ความหมายของข้อความ "ถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป" ในรายงานของผู้สอบบัญชี -- หนังสือตอบรับงานสอบบัญชี -- การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี -- การประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน -- ประโยชน์ของงานตรวจสอบภายในต่อการสอบบัญชี -- การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดอ่อนในการควบคุมในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544