มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สุพัฒน์ สุธาธรรม.

Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HF5667 .น6Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กิตติวรรณ, 2527 [1984]Description: 163 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ).Notes: ศพ สุพัฒน์ สุธาธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2527.Subject(s): สุพัฒน์ สุธาธรรม, 2458-2527 | สุธาธรรม (นาม) | การสอบบัญชี -- มาตรฐาน -- ไทย
Contents:
มาตรฐานการสอบบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.
1. มาตรฐานการสอบบัญชี -- การขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อการสอบบัญชี -- การขอหนังสือรับรองจากลูกค้า -- กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี -- รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ -- การวางแผนและควบคุมงานสอบบัญชี -- การวิเคราะห์เปรียบเทียบ -- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล -- การขอยืนยันยอดลูกหนี้ -- การสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ -- ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการติดตามหาข้อผิดพลาดหรือรายการผิดปกติ -- การสอบถามทนายความเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี.
การติดต่อกับผู้สอบบัญชีเดิมในการรับงานสอบบัญชี -- รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ความหมายของข้อความ "ถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป" ในรายงานของผู้สอบบัญชี -- หนังสือตอบรับงานสอบบัญชี -- การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี -- การประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน -- ประโยชน์ของงานตรวจสอบภายในต่อการสอบบัญชี -- การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดอ่อนในการควบคุมในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญ.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Special Collection Room 2
Rarebooks CRE 1984 50240 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Not for Loan 31379000135682
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5667 .น6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ 31379000135674
Total holds: 0

ศพ สุพัฒน์ สุธาธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2527.

มาตรฐานการสอบบัญชี / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.

1. มาตรฐานการสอบบัญชี -- การขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อการสอบบัญชี -- การขอหนังสือรับรองจากลูกค้า -- กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี -- รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบ -- การวางแผนและควบคุมงานสอบบัญชี -- การวิเคราะห์เปรียบเทียบ -- การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล -- การขอยืนยันยอดลูกหนี้ -- การสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือ -- ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการติดตามหาข้อผิดพลาดหรือรายการผิดปกติ -- การสอบถามทนายความเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี.

การติดต่อกับผู้สอบบัญชีเดิมในการรับงานสอบบัญชี -- รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี -- ความหมายของข้อความ "ถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป" ในรายงานของผู้สอบบัญชี -- หนังสือตอบรับงานสอบบัญชี -- การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี -- การประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน -- ประโยชน์ของงานตรวจสอบภายในต่อการสอบบัญชี -- การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดอ่อนในการควบคุมในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญ.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305