ครูภูมิปัญญาไทย [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  (Film) (Film)

ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Call no.: CDG876Series: วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : รายการคิดได้ไง: ชุดที่ 3.Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Description: 4 วีซีดี : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้วNotes: รายการคิดได้ไงออกอากาศทางไอทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น.Subject(s): การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง -- ไทยศูนย์ชุมชน -- ไทยไทย -- ภูมิปัญญา
Contents:[ล. 1.] เรื่องที่ 1, สวนกลางนาเพาะปลูกภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ. เรื่องที่ 2, เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกษตรดี ๆ เพื่อชีวิต -- [ล. 2.] เรื่องที่ 1, โนรายุคใหม่โนราศียาภัย. เรื่องที่ 2, มวยไทย-- ยอดศิลปะการเรียนรู้ -- [ล. 3.] เรื่องที่ 1, เบญจรงค์ทรงคุณค่า-- งามศิลปะการเรียนรู้. เรื่องที่ 2, ภูมิปัญญากลุ่มแม่น้ำกลอง -- [ล. 4.] เรื่องที่ 1, พลิกฟื้นผืนนาไทยกับครูภููมิปัญญาไทยยุคใหม่. เรื่องที่ 2, ไม้เรียงชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้.
ดำเนินรายการ ประพจน์ ภู่ทองคำ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG876 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379011844868
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG876 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ห้ามยืม 31379013348967
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG876 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ห้ามยืม 31379013348975
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG876 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ห้ามยืม 31379013348983
รายการจองทั้งหมด: 0

รายการคิดได้ไงออกอากาศทางไอทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น.

[ล. 1.] เรื่องที่ 1, สวนกลางนาเพาะปลูกภูมิปัญญาเกษตรธรรมชาติ. เรื่องที่ 2, เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกษตรดี ๆ เพื่อชีวิต -- [ล. 2.] เรื่องที่ 1, โนรายุคใหม่โนราศียาภัย. เรื่องที่ 2, มวยไทย-- ยอดศิลปะการเรียนรู้ -- [ล. 3.] เรื่องที่ 1, เบญจรงค์ทรงคุณค่า-- งามศิลปะการเรียนรู้. เรื่องที่ 2, ภูมิปัญญากลุ่มแม่น้ำกลอง -- [ล. 4.] เรื่องที่ 1, พลิกฟื้นผืนนาไทยกับครูภููมิปัญญาไทยยุคใหม่. เรื่องที่ 2, ไม้เรียงชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้.

ดำเนินรายการ ประพจน์ ภู่ทองคำ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544