คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง : รายงานการพิจารณาศึกษา / ของ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.  (Text) (Text)

ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการการปกครอง
Call no.: KPT2735 .ค63 2550Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550 [2007]Description: ก-ญ, 104 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบSubject(s): การกระทำในทางปกครอง -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT2735 | .ค63 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2735 .ค63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011858736
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2735 .ค63 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013468443
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2732 .ส473 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม. KPT2732 .ส473 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แนวคำถาม. KPT2732 .ส638 2555 คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง : KPT2735 .ค63 2550 คำพิพากษาหรือคำสั่งคดีปกครอง : KPT2735 .ถ72 2551 ถูกต้อง เป็นธรรม / KPT2735 .ถ72 2551 ถูกต้อง เป็นธรรม / KPT2735 .ท63 ที่นี่-- สถานีคดีปกครอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544