คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / เรียบเรียงโดย เพ็ง เพ็งนิติ.  (Text) (Text)

เพ็ง เพ็งนิติ
Call no.: KPT2840 .พ72 2550Publication: กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 602 หน้าISBN: 9749433696Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง [Cover title]Subject(s): ละเมิด -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2840 | .พ72 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011947943
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011947950
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011947828

วส 301(วส201)

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011947836
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011947901
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011947919
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011947927
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011947935
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 31/08/2022 31379011947844
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011947851
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011947869
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011947877
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011947885
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2840 .ช65 2563 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / KPT2840 .พ72 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / KPT2840 .พ72 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / KPT2840 .พ72 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544