การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน / สายันต์ ไพรชาญจิตร์.  (Text) (Text)

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2501-
Call no.: HN700.592.พ6 ส573 2550Publication: กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน, 2550Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 440 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): การพัฒนาชุมชน -- ไทยทรัพย์สินทางวัฒนธรรม -- การคุ้มครอง -- ไทยLOC classification: HN700.592.พ6 | ส573 2550
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011859130
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011219558
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011219566
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ยืมออก 19/03/2021 31379011219574
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 20/03/2021 31379011219723
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011219731
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 15/03/2021 31379011859098
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 16/03/2021 31379011859106

การจัดการมรดกทางโบราณคดี ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 20/03/2021 31379011859114
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books HN700.592.พ6 ส573 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ยืมออก 13/03/2021 31379011859122
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HN700.592.พ6 ส573 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development / HN700.592.พ6 ส573 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development / HN700.592.พ6 ส573 2550 การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน / HN700.592.พ6 ส573 2550 การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน / HN700.592.พ6 ส652 ข้อเสนอการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล: HN700.592.พ6 ส653 แนวทางการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530-2534). HN700.592.พ6 ส659 แผนงานและโครงการพัฒนาชนบทตามกรอบแนวทางการพัฒนาชนบทของกระทรวงทั้ง 5 ประจำปีงบประมาณ 2532-2534 /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544