ความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 / กลุ่มงานกฎหมาย 2 สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  (Text) (Text)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานกฎหมาย 2
Call no.: KPT2978.4.ก23 2546Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์, 2546Description: ก-ง, 141 หน้าSubject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2978.4.ก23 | 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2978.4.ก23 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011875623
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2978.4.ก23 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012487360
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2977 .ศ64 2559 ปัญหาและผลกระทบทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองที่จำกัดขอบเขตในการดำเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย ป.ป.ช. / KPT2977 .อ46 2559 ปัญหาการกลั่นกรองการลงโทษทางวินัยข้าราชการรัฐสภา / KPT2977.4 .พ46 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / KPT2978.4.ก23 2546 ความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546 / KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ : KPT2978.4.ก33 2553 กฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544