การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ = Strategic performance management / ณรงค์วิทย์ แสนทอง.  (Text) (Text)

ณรงค์วิทย์ แสนทอง
Call no.: HF5549.5.ป4 ณ423Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2551Description: 217 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742126162Other title: Strategic performance management [Parallel title]Subject(s): การประเมินผลงานการวางแผนเชิงกลยุทธ์LOC classification: HF5549.5.ป4 | ณ423
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015005060
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012096211
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008493067
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012096237
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012741030
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012096278
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012096286
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012096245
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5549.5.ป4 ณ423 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012096260
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HF5549.5.จ7 อ64 2557 Emo-meter (employee engagement on meter) : เครื่องมือการวินิจฉัยความอยู่ดีมีสุขและความผูกพันของบุคลากร / HF5549.5.ป4 จ64 2561 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ = [Strategic performance management : an organization development intervention] / HF5549.5.ป4 จ64 2562 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ = [Strategic performance management : an organization development intervention] / HF5549.5.ป4 ณ423 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ = Strategic performance management / HF5549.5.ป4 บ5 การวัดผลและประเมินบุคคล. HF5549.5.ป4 บ5 การวัดผลและประเมินบุคคล. HF5549.5.ป38 ส46 โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544