การพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : รายงานการพิจารณาศึกษา / ของ คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.  (Text) (Text)

ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
Call no.: KPT3670 .ก643Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550Description: 73 หน้าSubject(s): ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยภาษีบำรุงท้องที่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยภาษีที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3670 | .ก643
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3670 .ก643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011895191
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3670 .อ564 2553 รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ฉบับสมบูรณ์) / KPT3670 .อ564 2553 รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ฉบับสมบูรณ์) / KPT3670 .อ5624 2562 คู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น : KPT3670 .ก643 การพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : KPT3670 .ศ734 คำอธิบายภาษีท้องถิ่น : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.-- (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) / KPT3670 .ศ744 ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. -- : ศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายและการนำมาใช้ในประเทศไทย / KPT3671 .ช64 การประเมินราคาที่ดินและโรงเรือนเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544