วิธีสืบสวนโจรผู้ร้าย. เล่ม 1 / เรียบเรียงขึ้นโดย พระศรีเสนา (คิด คชาชีวะ).  (Text) (Text)

ศรีเสนา, พระยา
Call no.: HV8073 .ศ46 2459 ล. 1Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2459 [1916]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: ก-ฆ, ก-ง, 383 หน้าSubject(s): การสืบสวนอาชญากรรม -- ไทยLOC classification: HV8073 | .ศ46 2459 ล. 1
Contents:1 อารัมภะคาถา (คำปรารพ) -- 2 คำว่าสืบสวนแปลว่ากระไร ? -- 3 ผู้สืบสวนจะต้องวางตนของตนอย่างไร ? -- 4 ว่าด้วยความผิดทั่วไป -- 5 เกณฑ์สำหรับสืบสวนคดีแบ่งออกเปน 7 อย่าง -- 6 ผู้สืบต้องรู้ว่าความอาญานั้นคืออย่างไร ? -- 7 ป้องกัน -- 8 ทำตามคำสั่ง -- 9 ตัวการผู้สมรู้ -- 10 น่าที่สืบสวนจะต้องรู้ว่าคดีอย่างไรเปนความผิดต่อส่วนตัีว -- 11 ผู้สืบสวนต้องรู้กำหนดอายุความ -- 12 พงษาวดารของอั้งยี่แต่ชั้นเดิม -- 13 อั้งยี่ต้องประกอบด้วยองค์ 4 -- 14 พิธีของอั้งยี่ -- 15 เหตุที่จะเข้าอั้งยี่นั้นตามหลักสันนิษฐานมีอยู่ 3 อย่าง -- 16 ความประสงค์ที่ตั้งเปนอั้งยี่กันขึ้นนั้นมีอยู่ 3 ประการ -- 17 วิธีปราบอั้งยี่ -- 18 ส้องโจร -- 19 ปล้นทรัพย์ -- 20 ชิงทรัพย์ -- 21 วิธีปล้นทรัพย์อย่างพิศดาร -- 22 เนื่องจากการปล้นหรือชิงหรือลักสัตว์พาหนะแล้วทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณ์โกง แต่ไม่ใช่ปลอม -- 23 ลักทรัพย์ -- 24 ลักทรัพย์ทางน้ำ -- 25 เครื่องมือลักทรัพย์ -- 26 แสดงอาการกิริยาเวลาลักทรัพย์ -- 27 พระราชทรัพย์ของหลวงหาย -- 28 คนร้ายล้วงกระเป๋าหรืนตัดกระเป๋า -- 29 วิ่งราว -- 30 โจรสลัด -- 31 กันโชก -- 32 ฉ้อโกง -- 33 ยักยอก -- 34 รับของโจร -- 35 เก็บของตกของหาย --36 ทรัพย์แผ่นดิน -- 37 ฆ่าคนตายโดยเจตนา -- 38 ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา -- 39 ฆ่าคนตายโดยประมาท -- 40 คนตายเพราะเกิดอุบัติเกตุ -- 41 ทำอย่างไรผู้ร้ายถึงจะกลัว -- 42 สืบสวนชักวงให้แคบ -- 43 ความสำคัญของการสืบสวน -- 44 ความสมาคม -- 45 ความจำ -- 46 ความสังเกต -- 47 ตรวจตามเวลาปรกติ -- 48 ถ้าที่แห่งใดผู้ร้ายชุกชุม จะทำอย่างไรผู้ร้ายจึงจะสงบ -- 49 ตามปรกติเวลาไหนโจรผู้ร้ายจึงจะชุม50 ตรวจผู้ร้ายน่าแล้ง -- 51 ตรวจผู้ร้ายที่จะหนีออกไปนอกพระราชอาณาเขตร์ -- 52 ตรวจของต้องห้าม -- 53 หลักสันนิษฐานเรื่องผู้ร้ายหลบหนียังจับตัวไม่ได้ -- 54 การพนันเปนเหตุชักนำให้เกิดโจรกรรม -- 55 จู่เข้าไปจับผู้ต้องหาณะที่อาศรัยในเวลากลางคืน -- 56 จับผู้ร้ายทันควัน -- 57 ล้อมจับผู้ร้ายสำคัญ -- 58 ล้อมจับผู้ร้ายต้องกระตุ้น -- 59 ใช้น้ำหรือควันจับผู้ร้ายไม่สำคัญ หรือคนวิกลจริต -- 60 วิธีใช้ยาจับผู้ร้ายสำคัญ -- 61 ใช้ไฟจับผู้ร้ายสำคัญ -- 62 จับหัวใจเปนพิรุธ -- 63 ปลาหมอตายเพราะปาก -- 64 จับผู้ร้ายเวลามีอาวุธ -- 65 ล่อจับผู้ร้าย -- 66 พบคนซึ่งสำนักอาไศรยอยู่ในที่เปลี่ยว -- 67 รับอาษา -- 68 ผู้สืบสวนจะต้องมีคนใช้ -- 69 แสดงว่าเปนพวกผู้ร้าย -- 70 พยานกลัวผู้ร้ายไม่บอกความจริง -- 71 ผู้ถูกหาระหว่างคุมขัง -- 72 ประโยชน์จะได้จากพยานหรือผู้ร้าย -- 73 อุปเท่ห์เพื่อจะสืบสวนเอาหลักถาน -- 74 หาหลักถานทางลัด -- 75 อุบายของคนทุจริต -- 76 ค้นบ้านเรือนเพื่อประโยชน์ทางอ้อม -- 77 หนามยอกเอาหนามบ่ง -- 78 คล้ายเนระเทศ -- 79 เปลี่ยนเจ้าพนักงานท้องที่ -- 80 เจ้าน่าที่ต้องมีเขี้ยวมีเล็บติดตัว -- 81 ความป้องกันดีกว่ารักษา -- 82 วิธีรวมกำลังจับโจรผู้ร้าย -- 83 เครื่องหมายสังเกตของหาย -- 84 เครื่องมือเปนอาวุธพิเศษ -- 85 ไม่ต้องการได้ยินเสียง -- 86 ฉายรูป -- 87 ผู้สืบควรจะมีอะไรติดตัวบ้าง -- 88 อย่าปัดผู้ร้ายไปให้แก่ที่อื่น -- 89 คดีฆ่าคนตายอย่างลึกลับ -- 90 อำนาจที่จะใช้จับกุม -- 91 น่าที่ในการจับกุม -- 92 ว่าด้วยการจับกุมคุมขัง -- 93 วิธีค้น -- 94 เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจค้น.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 SOCY HV 1916 506025 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014897186
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 SOCY HV 1916 506025 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012815057
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HV8073 .ศ46 2459 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012815065
รายการจองทั้งหมด: 0

1 อารัมภะคาถา (คำปรารพ) -- 2 คำว่าสืบสวนแปลว่ากระไร ? -- 3 ผู้สืบสวนจะต้องวางตนของตนอย่างไร ? -- 4 ว่าด้วยความผิดทั่วไป -- 5 เกณฑ์สำหรับสืบสวนคดีแบ่งออกเปน 7 อย่าง -- 6 ผู้สืบต้องรู้ว่าความอาญานั้นคืออย่างไร ? -- 7 ป้องกัน -- 8 ทำตามคำสั่ง -- 9 ตัวการผู้สมรู้ -- 10 น่าที่สืบสวนจะต้องรู้ว่าคดีอย่างไรเปนความผิดต่อส่วนตัีว -- 11 ผู้สืบสวนต้องรู้กำหนดอายุความ -- 12 พงษาวดารของอั้งยี่แต่ชั้นเดิม -- 13 อั้งยี่ต้องประกอบด้วยองค์ 4 -- 14 พิธีของอั้งยี่ -- 15 เหตุที่จะเข้าอั้งยี่นั้นตามหลักสันนิษฐานมีอยู่ 3 อย่าง -- 16 ความประสงค์ที่ตั้งเปนอั้งยี่กันขึ้นนั้นมีอยู่ 3 ประการ -- 17 วิธีปราบอั้งยี่ -- 18 ส้องโจร -- 19 ปล้นทรัพย์ -- 20 ชิงทรัพย์ -- 21 วิธีปล้นทรัพย์อย่างพิศดาร -- 22 เนื่องจากการปล้นหรือชิงหรือลักสัตว์พาหนะแล้วทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณ์โกง แต่ไม่ใช่ปลอม -- 23 ลักทรัพย์ -- 24 ลักทรัพย์ทางน้ำ -- 25 เครื่องมือลักทรัพย์ -- 26 แสดงอาการกิริยาเวลาลักทรัพย์ -- 27 พระราชทรัพย์ของหลวงหาย -- 28 คนร้ายล้วงกระเป๋าหรืนตัดกระเป๋า -- 29 วิ่งราว -- 30 โจรสลัด -- 31 กันโชก -- 32 ฉ้อโกง -- 33 ยักยอก -- 34 รับของโจร -- 35 เก็บของตกของหาย --36 ทรัพย์แผ่นดิน -- 37 ฆ่าคนตายโดยเจตนา -- 38 ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา -- 39 ฆ่าคนตายโดยประมาท -- 40 คนตายเพราะเกิดอุบัติเกตุ -- 41 ทำอย่างไรผู้ร้ายถึงจะกลัว -- 42 สืบสวนชักวงให้แคบ -- 43 ความสำคัญของการสืบสวน -- 44 ความสมาคม -- 45 ความจำ -- 46 ความสังเกต -- 47 ตรวจตามเวลาปรกติ -- 48 ถ้าที่แห่งใดผู้ร้ายชุกชุม จะทำอย่างไรผู้ร้ายจึงจะสงบ -- 49 ตามปรกติเวลาไหนโจรผู้ร้ายจึงจะชุม

50 ตรวจผู้ร้ายน่าแล้ง -- 51 ตรวจผู้ร้ายที่จะหนีออกไปนอกพระราชอาณาเขตร์ -- 52 ตรวจของต้องห้าม -- 53 หลักสันนิษฐานเรื่องผู้ร้ายหลบหนียังจับตัวไม่ได้ -- 54 การพนันเปนเหตุชักนำให้เกิดโจรกรรม -- 55 จู่เข้าไปจับผู้ต้องหาณะที่อาศรัยในเวลากลางคืน -- 56 จับผู้ร้ายทันควัน -- 57 ล้อมจับผู้ร้ายสำคัญ -- 58 ล้อมจับผู้ร้ายต้องกระตุ้น -- 59 ใช้น้ำหรือควันจับผู้ร้ายไม่สำคัญ หรือคนวิกลจริต -- 60 วิธีใช้ยาจับผู้ร้ายสำคัญ -- 61 ใช้ไฟจับผู้ร้ายสำคัญ -- 62 จับหัวใจเปนพิรุธ -- 63 ปลาหมอตายเพราะปาก -- 64 จับผู้ร้ายเวลามีอาวุธ -- 65 ล่อจับผู้ร้าย -- 66 พบคนซึ่งสำนักอาไศรยอยู่ในที่เปลี่ยว -- 67 รับอาษา -- 68 ผู้สืบสวนจะต้องมีคนใช้ -- 69 แสดงว่าเปนพวกผู้ร้าย -- 70 พยานกลัวผู้ร้ายไม่บอกความจริง -- 71 ผู้ถูกหาระหว่างคุมขัง -- 72 ประโยชน์จะได้จากพยานหรือผู้ร้าย -- 73 อุปเท่ห์เพื่อจะสืบสวนเอาหลักถาน -- 74 หาหลักถานทางลัด -- 75 อุบายของคนทุจริต -- 76 ค้นบ้านเรือนเพื่อประโยชน์ทางอ้อม -- 77 หนามยอกเอาหนามบ่ง -- 78 คล้ายเนระเทศ -- 79 เปลี่ยนเจ้าพนักงานท้องที่ -- 80 เจ้าน่าที่ต้องมีเขี้ยวมีเล็บติดตัว -- 81 ความป้องกันดีกว่ารักษา -- 82 วิธีรวมกำลังจับโจรผู้ร้าย -- 83 เครื่องหมายสังเกตของหาย -- 84 เครื่องมือเปนอาวุธพิเศษ -- 85 ไม่ต้องการได้ยินเสียง -- 86 ฉายรูป -- 87 ผู้สืบควรจะมีอะไรติดตัวบ้าง -- 88 อย่าปัดผู้ร้ายไปให้แก่ที่อื่น -- 89 คดีฆ่าคนตายอย่างลึกลับ -- 90 อำนาจที่จะใช้จับกุม -- 91 น่าที่ในการจับกุม -- 92 ว่าด้วยการจับกุมคุมขัง -- 93 วิธีค้น -- 94 เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจค้น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544