ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? / นันทิยา หุตานุวัตร และคณะ.  (Text) (Text)

นันทิยา หุตานุวัตร
Call no.: SB191.ข6 น628 2550Publication: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550 [2007]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 22, 165 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.ISBN: 9745230928Subject(s): ข้าว -- การเพาะปลูก -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)สิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: SB191.ข6 | น628 2550
Contents:1 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นใคร - - 2 กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทำอย่างไร - - 3 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเกษตรกรอย่างไร - - 4 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เหมาะสมกับสภาพกายภาพทางการผลิตของเกษตรกรอย่างไร - - 5 ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นเท่าใด - - 6 รายได้จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดีไหม - - 7 ตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์รองรับได้เพียงใด - - 8 สภาพผู้บริโภคในประเทศกลุ่มศึกษาเป็นอย่างไร - - 9 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นพืชหลักเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ อย่างไร - - 10 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นพืชหลักต้องเข้มข้นเพียงใด - - 11 การรวมกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกรมีความจำเป็นต่อการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรหรือไม่ อย่างไร - - 12 มีศักยภาพเพียงใดที่จะขยายการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่เกษตรกรทั่วไปมีเงื่อนไขปัจจัยใดต่อการขยายผล - - 13 กลยุทธ์วิธีการขยายการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์สู่เกษตรกรทั่วไปความเป็นอย่างไร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 น628 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012071362
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 น628 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012071370
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner SB191.ข6 น628 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012071339
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner SB191.ข6 น628 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012071321
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner SB191.ข6 น628 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011917219
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 น628 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012023371
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SB191.ข6 น628 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012071347
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
SB191.ข6 ท675 เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบล้มตอซังในเขตภาคกลาง / SB191.ข6 น63 โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง = SB191.ข6 น628 2550 ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? / SB191.ข6 น628 2550 ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? / SB191.ข6 น628 2550 ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? / SB191.ข6 น635 โครงการการลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ = SB191.ข6 น637 2559 นิทรรศน์ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและปูชนียบุคคลข้าวไทย /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

1 เกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นใคร - - 2 กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทำอย่างไร - - 3 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเกษตรกรอย่างไร - - 4 การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เหมาะสมกับสภาพกายภาพทางการผลิตของเกษตรกรอย่างไร - - 5 ต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นเท่าใด - - 6 รายได้จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ดีไหม - - 7 ตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์รองรับได้เพียงใด - - 8 สภาพผู้บริโภคในประเทศกลุ่มศึกษาเป็นอย่างไร - - 9 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นพืชหลักเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ อย่างไร - - 10 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นพืชหลักต้องเข้มข้นเพียงใด - - 11 การรวมกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกรมีความจำเป็นต่อการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรหรือไม่ อย่างไร - - 12 มีศักยภาพเพียงใดที่จะขยายการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่เกษตรกรทั่วไปมีเงื่อนไขปัจจัยใดต่อการขยายผล - - 13 กลยุทธ์วิธีการขยายการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์สู่เกษตรกรทั่วไปความเป็นอย่างไร

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544