จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์.  (Text) (Text)

ยศ สันตสมบัติ
Call no.: HX550.ม6 ย5Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530Description: (23) 323 หน้า. ภาพประกอบSubject(s): มานุษยวิทยามาร์กซิสต์มานุษยวิทยาLOC classification: HX550.ม6 | ย5Awards: "รางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004223526
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379004250602
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
2538 31379006252986
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379008630494
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379007692362
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379009303182
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379009303190
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379009303208
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
31379009303216
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
31379009303224
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379003887057
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379004052966
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
2538 31379006253000
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001295204
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 ยืมออก 2538 31/08/2022 31379006252937
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
2538 31379006252945
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379008717861

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379009108268
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379005717682
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379005701017
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ยืมออก 31/05/2022 31379000036781
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HX550.ม6 ย5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 38 พร้อมให้บริการ
31379010803063
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/179679 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379004223518
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HX73 .ฟ62 ลัทธิสังคมนิยม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต / HX276 .ม6 2541 แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ = Manifesto of the communist party / HX530 .ธ58 กฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์และกฎหมายการค้ากับประเทศที่ประกอบการค้าโดยรัฐ. HX550.ม6 ย5 จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์. IND HD 2012 618498 การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดการทุจริตในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : IND HD 2013 616001 โฉนดชุมชน : IND HD 2013 616240 ความอยู่รอดของระบบเกษตรกรรมที่สนับสนุนโดยชุมชน (community supported agriculture) :

"รางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544