บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / โดย มนตรี รูปสุวรรณ.  (Text) (Text)

มนตรี รูปสุวรรณ, 2497-2558
Call no.: KPT2064.5255 .ม334Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2550Description: 92 หน้าISBN: 9789741360727Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5255 | .ม334
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม334 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012966553
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม334 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012015278
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2064.5254 .ร635 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พร้อมด้วยกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน / KPT2064.5254 .อ74 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" / KPT2064.52549 .อ633 2553 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 : ศึกษาพลวัตรและความเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญชั่วคราวในการเมืองไทย = [Constitution of Thailand (Temporary volume) 2006 : study of dynamic and changes of temporary constitution in Thailand] / KPT2064.5255 .ม334 บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / KPT2064.5255 .ม636 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / KPT2064.5255 .ม636 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544