เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 8 : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2550 : กรุงเทพฯ)
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Call no.: JA35.5 .ก644Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2550Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบNotes: ประชุม ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ กรุงเทพฯ (ไบเทค)Subject(s): รัฐศาสตร์ -- การประชุมการบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- การประชุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- การประชุมรัฐศาสตร์ -- สาระสังเขปการบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- สาระสังเขปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- สาระสังเขปไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุมไทย -- การเมืองและการปกครอง -- สาระสังเขปLOC classification: JA35.5 | .ก644
Contents:ล. 1. รวมผลงานวิจัย -- ล. 2. รวมบทคัดย่อ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JA35.5 .ก644 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014973003
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JA35.5 .ก644 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014973011
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA35.5 .ก644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379011940773
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35.5 .ก644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379011940765
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35.5 .ก644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379011940799
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA35.5 .ก644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379011940781
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JA35.5 .ก644 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015102701

มธ 101

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
J681.ส47 ป7 2558 รายงานประจำปี ของกรมปศุสัตว์. J681.ส47 ป7 2559 รายงานประจำปี ของกรมปศุสัตว์. J681.ส66 ส7 2558 รายงานประจำปี. JA35.5 .ก644 ล. 2 เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 / JA35.5 .ก644 ล. 2 เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2550) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550 / JA35.5 .ก653 2552 นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : JA35.5 .ก653 2552 นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ :

ประชุม ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ กรุงเทพฯ (ไบเทค)

ล. 1. รวมผลงานวิจัย -- ล. 2. รวมบทคัดย่อ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544