แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks LAW KPT 2007 507589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014324728
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT1533.ฟ7ก3 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011954576
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1533.ฟ7ก3 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012272713
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2005 508426 รวมกฎหมายประจำปี / LAW KPT 2006 512480 รายงานประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / LAW KPT 2007 494002 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปิดฉากพรรคไทยรักไทย / LAW KPT 2007 507589 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550. LAW KPT 2007 517559 เรื่องเล่าจากการต่อสู้เรื่องสัญชาติของผู้หญิงชนเผ่า / LAW KPT 2007 567336 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. LAW KPT 2007 623490 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544