รายงานการศึกษา / โดย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมกับ สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  (Text) (Text)

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักวิจัยเอแบคโพลล์
Call no.: KPT3491 .ร642Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, 2550Description: 3 เล่มSubject(s): วิทยุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- มติมหาชนโทรทัศน์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- มติมหาชนการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- มติมหาชนLOC classification: KPT3491 | .ร642
Contents:ล. 1. ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ -- ล. 2. การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนจากเวทีสาธารณะและการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ -- ล. 3. บทสรุปและข้อสังเกต (สำหรับผู้บริหาร) : ความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011955235
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011955292
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011955359
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011955243
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011955300
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011955367
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011955193
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011955250
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011955318
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012371218
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012371226
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3491 .ร642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012371234
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ผลการสำรวจวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ -- ล. 2. การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนจากเวทีสาธารณะและการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ -- ล. 3. บทสรุปและข้อสังเกต (สำหรับผู้บริหาร) : ความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544