ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ / โดย พนิตตา นรสิงห์.  (Text) (Text)

พนิตตา นรสิงห์, 2510-
Call no.: JS7153.3.ก8 พ363Publication: [นครปฐม] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550Description: 69, [12] แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป.Other title: People's satisfaction towards services provided by Sanam Chan Sub-district Administration Organization [Added title page title]Subject(s): การบริหารส่วนตำบล -- ไทยความพอใจของผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์LOC classification: JS7153.3.ก8 | พ363
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 พ363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011964781
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.3.ก8 ป433 2554ก ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) / JS7153.3.ก8 ป442 ยุทธศาสตร์ อบต. : JS7153.3.ก8 พ63 ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอำนาจผูกพันที่ราชการส่วนภูมิภาคใช้และมีผลกระทบถึงราชการส่วนท้องถิ่น : JS7153.3.ก8 พ363 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ / JS7153.3.ก8 พ633 2550 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ / JS7153.3.ก8 พ633 2555 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ / JS7153.3.ก8 พ645 2557 ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) =

ภาคนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544